The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Nordic AI Popup Live med barnen i centrum

Teori och praktik kring Unicefs rekommendationer för barncentrerad AI*

När: 25 mars 2021 kl 16.00-17.30

Innehåll

Lunds universitet ingår tillsammans med bland andra Helsingborg, Malmö, Lund och AI Sweden ett Unicef-kopplat projekt som vill ta fram och utvärdera metoder för att säkerställa ett barnrättsperspektiv när man inför AI-system.

Chatboten LAIban finns till exempel idag på 30 förskolor i Helsingborg för att hjälpa barnen att välja utekläder eller ge besked om vad det blir till lunch – på nio språk. Man skissar på ansiktsigenkänning och talanalys. Då kan bottarna ge personliga svar och gå att prata med istället för att man klickar på symboler.

Men, bör man ha kameror för sådant i förskolans kapprum; och klarar ansiktsigenkänning alla hudfärger? Hur korrekt blir talanalys för 3-åringar - på nio språk? Och vet vi vilka fler som lyssnar på chatboten om den nu valde rätt 3-åring att prata med? Och är föresten inte en av poängerna med förskolan att där finns vuxna som barnen kan pratar med?

Parallellt med chatboten LAIban skissar Helsingborg på ett AI som utvärderar barngruppers utvecklingsnivå genom bildanalys av deras teckningar. I ett annat projekt vill man skapa AI-stöd för att välja rätt insatser så att alla skolbarn får slutbetyg. 

Med inspel från UNICEF-projektet och de konkreta AI-projekten ger vi en bild av de möjligheter och utmaningar som svenska kommuner står inför vad gäller barn och AI. Vi vänder på stenar som rör integritet, teknik, juridik och etik. Och vi sedan sprider erfarenheterna efterhand som de kommer. Till vår hjälp har vi en imponerande panel med blandade kompetenser. 

Presentatörer och panelister

Petter Wärnsberg, Lunds universitet, projektledare för ett pilot-projekt inom UNICEF Policy Guidance on AI for Children.

Cecilia Larsson, Innovationsledare vid Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg där hon bland många andra projekt arbetar med projektet LAIban.

Marie Lundin Karphammar, är handläggare och barnrättsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner. Maries huvudsakliga uppdrag att stödja kommuner och regioner att implementera barnkonventionen.

Sara Thiringer, Sara blev engagerad inom barnrättsrörelsen som 16-åring och var mellan 2012 och 2015 ordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund. Därefter studerade hon statsvetenskap, informatik och statistik vid Lunds universitet och jobbar idag som Data Scientist på ICA Sverige. Hon brinner för frågor som rör etisk datahantering och maskininlärning.

Kalle Åström, Professor i matematik vid Lunds universitet, samordnare AI Lund I sin forskning fokuserar Kalle på datorseende, bilanalys, maskininlärning, lokalisering och positionering

Moderator: Johan Wester, Skånemotor


*Som introduktion får du gärna titta på Unicefs niopunktslista i A4-format "Requirements and Recommendations for Child-Centred AI" som en introduktion. (PDF).