Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

9

Nov

Forskningens dag 2021: Hajp eller hjälp? Vad kan AI göra för vår hälsa?

9 November 2021 17:00 to 11 November 2021 18:00 | Lecture/talk
Forskningens dag 2021

Artificiell intelligens har fått en ökande närvaro i våra liv och inte minst inom vården har man uppmärksammat möjligheten att använda AI. Men hur långt har vi kommit i användandet av AI? Och hur säkert är det?

About the event

Location:

Jubileumsaulan i Malmö & Sjukhusaulan i Lund

Language:

In swedish

Contact:

ella [dot] berg [at] med [dot] lu [dot] se