Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

11

Nov

Nordic AI Popup Live – AI åt skogen

11 November 2021 16:00 to 17:30 | Other

Det finns stora förväntningar på den svenska skogen. Den ska binda kol för klimatet, säkra biologisk mångfald, leverera biobränsle och timmer. Skogen ska också ge rekreation, allemansrätt och lönsamhet i svensk ekonomi för säkra pensioner. Här finns både tydliga och diffusa målkonflikter - ekvationer som är svåra att formulera och svåra att lösa. Nordic AI Popup Live – AI åt skogen diskuterar AI-teknologier som siktar på hur vi kan använda drönare och satelliter att följa och styra hur det går för skogen.

About the event

Location:

Online

Contact:

Jonas [dot] Wisbrant [at] cs [dot] lth [dot] se