The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

11

Nov

Nordic AI Popup Live – AI åt skogen

11 November 2021 16:00 to 17:30 | Other

Det finns stora förväntningar på den svenska skogen. Den ska binda kol för klimatet, säkra biologisk mångfald, leverera biobränsle och timmer. Skogen ska också ge rekreation, allemansrätt och lönsamhet i svensk ekonomi för säkra pensioner. Här finns både tydliga och diffusa målkonflikter - ekvationer som är svåra att formulera och svåra att lösa. Nordic AI Popup Live – AI åt skogen diskuterar AI-teknologier som siktar på hur vi kan använda drönare och satelliter att följa och styra hur det går för skogen.

About the event

Location:

Online

Contact:

Jonas [dot] Wisbrant [at] cs [dot] lth [dot] se