The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Datavetenskap: "Vi vill bygga smarta och hjälpsamma robotar"

Roboten AIBO ERS-7. Bild.
Roboten på bilden heter AIBO ERS-7 och var en av de mest populära experimentella plattformarna för intelligent robotik mellan 1998 och 2006. Numera pensionerad. Bild: Jessica Bloem.

Professor Jacek Malec kom till institutionen för datavetenskap 1999. Då hade AI-forskningen där pågått under flera år tillsammans med kognitionsforskarna.

– I vår forskning använde vi robotar med sensorer som kunde känna av omgivningen, navigera sig fram och ”prata” med varandra, säger Jacek Malec.

Under en period under 90-talet upplevde AI-forskningen en svacka som till stor del berodde på brist på finansiering, berättar han. Det vände när EU började satsa allt mer på applikationer för en industriell kontext.

Under 2000-talet och framåt har Jacek Malec ägnat sin forskning åt kunskapsrepresentation och kunskapsförmedling mellan människa och maskin. Flera av forskarna vid institutionen arbetar med liknande frågor, till exempel interaktion/kroppsspråk och språkbearbetning. Näringslivet och industrin är i fortsatt fokus.

– Man kan säga att vi jobbar med förståelse, hur vi kan skapa system som förstår världen och vad människan vill. Vi vill bygga smarta robotar som är hjälpsamma.