The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Debattartikel om behovet av breddad kunskap inom artificiell intelligens

Stefan Larsson, Anna Felländer, Fredrik Heintz and Rebecka Cedering Ångström. Photo.

Stefan Larsson, digitaliseringsforskare och lektor vid avd för fastighetsvetenskap, skriver i Sydsvenskan tillsammans med bland andra Anna Felländer (regeringens digitaliseringsråd, m.m.), Fredrik Heintz (AI-forskare och ordförande i svenska AI-sällskapet) och Rebecka Cedering Ångström om behovet av breddad kompetens inom AI.

"För att omfamna och frigöra den positiva kraften av teknologin på ett långsiktigt hållbart sätt behövs en bredare förståelse för AI-teknologins sociala, etiska och rättsliga effekter. Och det brådskar."

Skribenterna startade nyligen upp ett vinnovafinansierat projekt om “hållbar AI” som tecknar just etiska, sociala och rättsliga utmaningar med artificiell intelligens. Projektet är finansierat inom programmet för Utmaningsdriven innovation. Stefan Larsson är också med i ett nystartat nätverk inom Lunds universitet - AIML@LU - som samlar ihop forskare och forskning om AI och maskinlärande (ML). 

Debattinlägget: ”Idag integreras artificiell intelligens i människors vardag utan att det finns tillräcklig kunskap om vad det innebär.”

Mer om Vinnovafinansierade innovationsprojektet AI Ethics.

Mer om Stefan Larsson.