Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Digitalisering och AI tema i Lunds universitets Studiechansen hösten 2020

Abstract image containing a human and a robot hand, a lightbulb, and scales. Illustration.

Har du plötsligt möjlighet att göra något nytt i höst så finns nu en ny chans att bygga din kompetens inför framtiden. 

Som ett led Utbildningsdepartementets satsning för att hjälpa Sverige genom coronakrisen lanserar Lunds universitet ett antal nya utbildningar inför hösten 2020. Omfattningen är en eller två terminer. Ett tema är Digitalisering och AI som innehåller kurser om databaser, digitala kulturer, AI och juridik, visualisering av data och multimediateknik för musiker.

Länkar till kursbeskrivningar inom temat:

Läs mer om Studiechansen, villkor och anmälan på lu.se.