Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Färre lymfkörteloperationer vid bröstcancer med nya beräkningsmodeller

Forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus har i nyligen publicerade studier tagit fram beräkningsmodeller för bättre anpassad behandling av lymfkörtlar hos bröstcancerpatienter. De senaste resultaten som nu publicerats i Clinical Cancer Research och BMC Cancer visar att upp till var tredje operation skulle kunna avvaras. Studierna är resultatet av tvärprofessionellt samarbete över flera fakulteter.

Läs mer på lu.se