The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Kognitionsvetenskap: Drömmen om en mänsklig robot

Christian Balkenius. Bild.
Christian Balkenius Bild: Jessica Bloem.

Christian Balkenius började vid Lunds universitet 1988. Då var AI-forskningen inriktad på att göra datorsimuleringar över emotionella processer.

– Vi hade inga riktiga robotar som vi gjorde försök med, utan de kom först en bit in på 90-talet. Då handlade det mycket om navigering, att få roboten att ta sig från ett ställe till ett annat.

Nu sker fler olika försök med robotar med målet att de ska utvecklas på samma sätt som ett mänskligt barn – genom att interagera med sin omgivning.

– De får till exempel öva öga-handkoordination dvs. att röra handen för att plocka upp saker.

2001 ordnades en konferens vid LU i ämnet och efter det fick forskningen en ordentlig skjuts framåt även internationellt, berättar Christian Balkenius.

Kognitionsforskarna hämtar inspiration från biologin, neuro­vetenskap och psykologi.

– Tanken är att ju mer vi förstår om människor desto lättare är det att bygga smarta tekniska system. Drömmen är att kopiera en hel organism och skapa en robot som kan göra många olika saker. Vi är inte där än men det går framåt.