Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Lätt att överdriva framsteg i forskning om robotar

Hur får man en robot att uppföra sig etiskt och moraliskt?
Det funderar Christian Balkenius på eftersom hans forskningsprojekt går ut på det. Men han tänker även på hur det är med etiken bland robotforskarna.
– Det framställs ofta som om vi kommit längre än vad vi faktiskt gjort. Syftet med forskningen förfelas om vi inte är ärliga.

Läs mer på lu.se