Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Trycksak: AI - Lunds Universitet om Artificiell Intelligens på svenska och engelska

AI Magazin. Foto.

En trycksak som belyser AI-relaterad forskning inom Lunds universitet kan nu laddas ned från AIML@LUs webbplats. Mestadels består den av intervjuer och artiklar som tidigare publicerats i tidningen LUM och på olika webbplatser inom Lunds universitet. Men den innehåller också t ex infografik som beskriver en bibliografisk analys av forskning om ’Hållbar AI’.

Målen är bland annat att synliggöra bredden på AI-forskningen vid Lunds universitet och att belysa frågans komplexitet. Den tryckta versionen är främst tänkt att delas ut vid publika arrangemang som AIML@LU arrangerar eller deltar i. Det är möjligt att det kommer flera utgåvor framöver. Sedan i maj 2019 finns även en engelsk version tillgänglig. 

Trycksaken för nedladdning - SVENSK VERSION  (PDF)

Trycksaken för nedladdning - ENGELSK VERSION (PDF)

Vill du beställa ett begränsat antal tryckta exemplar kan du kontakta någon av:

  • Eva [dot] Westin [at] control [dot] lth [dot] se
  • Jonas [dot] Wisbrant [at] cs [dot] lth [dot] se