Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Vad kan AI göra för vår hälsa?

Vad kan artificiell intelligens göra för vår hälsa? Utvecklingen inom medicinsk forskning och sjukvård går i rekordfart och längst har man kommit inom bildanalys. Till exempel pågår redan kliniska studier kring om AI kan användas vid granskning av mammografibilder. Andra intressanta områden är transplantationer där AI skulle kunna användas till att matcha och fördela donerade organ, eller appar som samlar in hälsodata och varnar vid avvikelser.

Välkomna till ett spännande nummer om möjligheter och utmaningar med artificiell intelligens i vården.

Publicerad 5 November 2021

Läs mer på Vetenskap & Hälsa