The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

AI för civilingenjörer

Lunds universitet erbjuder uppdragsutbildningen ‘AI för civilingenjörer’ på avancerad nivå med syfte att ge deltagarna kompletterade och fördjupande kunskaper för tillämpning inom AI området. Utbi- ldningen presenterar en bredare inblick i utvalda delområden inom AI - från problemformulering till data-analys, förvaltning och underhåll. Utbild- ningen erbjuds inom ramen för det interregionala samarbetsprojektet CoSkill, som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), Region Skåne och Region Blekinge och är kostnadsfri.

Utbildningen erbjuds helt digitalt med en blandning av inspelat material och interaktiva livestreamade diskus- sioner (alternativt med möjlighet till fysiska träffar om situationen med pandemin tillåter). Total tidsåtgång för utbildningen är fem dagar, och den består av tre träffar och två distansdelar. Varje träff består av två efterföl- jande halvdagar (sammanlagt sex halvdagar).

Träffarna omfattar introducerande presentationer med efterföljande diskussion samt vägledning runt medtagna case och hemuppgifter.

Datum

De sex halvdagarna äger rum 28 och 29 september, 19 och 20 oktober, 9 och 10 november 2021.

Upplägg och innehåll

Uppdragsutbildningen AI för civilingenjörer har utgång- spunkt i sex fördjupande teman runt AI:

  • Tema 1: Maskininlärning, exempel från bilder, språk, robotik, m.m.
  • Tema 2: Faltning, Deep Learning, bildanalys
  • Tema 3: Kunskapsbaserade system
  • Tema 4: Språkteknologi
  • Tema 5: Visualisering/dimensionalitetsreduktion
  • Tema 6: Datorseende

Utbildningsansvariga

Utbildningen hålls av forskare och föreläsare vid Lunds universitet, med spetskunskap inom AI. Utbildning- sansvarig är Karl (Kalle) Åström. Kalle är senior forskare och utbildare inom AI och maskininlärning på Lunds Tekniska Högskola LTH.

Kontaktpersoner

Carolina Garcés, Mobile Heights

ida [dot] burguete_holmgren [at] education [dot] lu [dot] se (Ida Burguete Holmgren), LUCE

Anmälan

Kika på kriterierna för att gå med i CoSkill och ta del av utbildningarna, och anmäl sedan ditt intresse för deltagande till: anmalan [at] coskill [dot] se. All information om anmälningsprocessen hittar du här.