The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

AI i offentlig sektor

AI Lund fika-till-fika workshop 29 januari 2020

Var befinner sig den offentliga sektorn när det gäller artificiell intelligens? Hur kan vi förstå både utmaningar och möjligheter på både kommunal som nationell nivå? Frågorna är många. På dagen ett år efter workshopen om AI i offentlig sektor – från ax till limpa bjuder vi in experterna med några av svaren. 

  • Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är med och presenterar sitt regeringsuppdrag om att främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda artificiell intelligens. 
  • Nordiska ministerrådet  presenterar sin rapport om Kommuner och AI där de intervjuat företrädare för 10 nordiska kommuner om deras AI-arbete. 
  • Lunds kommun och Malmö Stads digitaliseringschefer delar med sig av sina erfarenheter. 
  • Algoritmforskare, rättsvetare och andra forskare från från AI Lund presenterar forskning och forskningsresultat samt guidar oss över dagen. 

När: Onsdag 29/1 2020 kl 9.45-15.30

Var: E:A, LTH, Lunds universitet, Ole Römers väg 3/John Ericssons väg 2, Lund, Sverige


Workshopen var kostnadsfri och öppen för deltagare från offentlig sektor och företag, personal vid Lunds universitet och studenter och andra intresserade.

Program

09.45 Kaffe och mingel

10.30 Förmiddagspass

Introduktion till AI Lund, AI-forskning och andra AI-initiativ inom och runt Lunds universitet 
Stefan Larsson och Jonas Wisbrant, Lunds universitet 

Nordiska ministerrådet: presenterar sin analys av nordiska kommuners arbete med artificiell intelligens, i nyligen publicerad rapport
Talare: Truls Stende, Nordiska ministerrådet

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, presenterar regeringsuppdraget om att främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda artificiell intelligens. Sammanfattning och rapport nås här.
Talare: Philip Levin, Myndigheten för digital förvaltning

Panel med kommentarer och reflektioner. Medverkande: 
Åsa Melvanius, digitaliseringschef, Lunds kommun
Paula Fagerlund, Head of innovation center, Arbetsförmedlingen
Philip Levin, Jurist, yndigheten för digital förvaltning
Truls Stende, Nordiska ministerrådet
Moderator: Stefan Larsson, Lunds universitet
Representanter från Nordiska ministerrådet och Myndigheten för digital förvaltning

 

12.30 Lunch och mingel

13.30 Eftermiddag med presentationer från pågående och avslutad forskning om artificiell intelligens och dataintensiv digitalisering i offentlig sektor

13.30 Syntetisk geodata för djupare insikter kring människors rörelse i staden
Här presenteras en fallstudie från det vinnovafinansierade innovationsprojektet Ramverk för Hållbar AI, där forskningsfronten för s.k. GAN testas på geografisk rörelsedata från mobilnät genom samverkan mellan aktörer från akademi, näringsliv samt offentlig verksamhet. Syftet är att skapa syntetisk och därmed anonym och icke känslig men ändå användbar information för insikter, planering och åtgärder inom stadens ramar. Medverkande: Giovanni Leoni, Malmö Stad; Kristofer Ågren, Telia Company; Fredrik Heintz, Linköpings universitet.
Mer om projektet hos Vinnova.  

14.00 Sjyst data i offentlig sektor - rättsliga nyckelområden
Jonas Ledendal, juridisk doktor och rättsvetenskaplig forskare vid institutionen för handelsrätt, Lunds universitet, presenterar resultat från två forsknings- och innovationsprojekt om datahantering och AI. Mer om Sjyst Data! hos Vinnova.

14:15 Arbetsförmedlingen - jobbmatchning och arbetsmarknadsbedömningar
Paula Fagerlund, chef för Arbetsförmedlingens innovationscenter, ger oss inblickar i pågående förändringsprocesser inom myndigheten, med fokus på den roll som AI kan spela. 

14.30 Digital kommunal service i Tomelilla
Tomelilla Direkt som bl a syftar till att utveckla ärendehantering, automatiserade e-tjänster och samspel med digitala medarbetare i Tomelilla kommun presenteras av Britt-Marie Börjesson, Kommundirektör,  Monika Jingmond, Projektledare Hampus Månsson, Digitaliseringsstrateg Tomelilla Kommun.

14.45 Kan missbruksvården förbättras med hjälp av AI?
Ett skattningsverktyg som används inom missbruksvård finns kan användas som utgångspunkt för AI-baserad matchning av vård- och behandlingsinsatser. Helsingborgs stad, Lunds universitet, Kommunförbundet Skåne samt SKL driver ett Vinnova-projekt med målet att utforska om det är möjligt att komplettera kvalitativ forskning kring missbruksbehandling med kvantitativ AI-forskning, avancerad mönsterigenkänning och stordata-analyser. Kalle Pettersson, utvecklingschef i Helsingborgs stad berättar om varför det här projektet skulle kunna fungera som en blueprint för projekt där AI används på känslig individdata som ägs av olika organisationer.

15.00 Sammanfattning och avrundning

15.15 Fika och mingel II