The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Nordic AI Popup Live om smart mat och klimat

Med bilder på kor och växter, och bilder från och drönare över markerna kan vi optimera våra gröna näringar. Men hur vet vi att vi optimerar mot rätt mål när god mat på bordet idag?

När: 5 maj 2021 kl 16.00-17.30

Presentatörer och panelister

Arrangemang

Arrangemanget ingick i Lunds universitets hållbarhetsvecka 3-8 maj 2021 och genomfördes i samverkan mellan AI Lund vid Lunds universitet och Skånemotor.