The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Förslag till gemensamma EU-regler för Artificiell Intelligens

Inspelning av AI Lund lunchseminarium 15 september 2021

Inspelning av David Magårds presentation. Vi ber om ursäkt för det bitvis ojämna ljudnivån.

Ämne: Förslag till gemensamma EU-regler för Artificiell Intelligens

Presentatör: David Magård, ämnessakkunnig vid infrastrukturdepartementet och en av den svenska regeringens representanter i de pågående EU-förhandlingarna

Kommentar: Docent Stefan Larsson, Teknik och Samhälle, LTH, och Dr Jockum Hildén, Associate, Corporate Sustainability and Risk Management, Mannheimer Swartling Advokatbyrå,

ModeratorUniversitetslektor, jur. Dr Johan Axhamn, Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet

När: 15 September 2021 kl 12.00-13.00

Talat språk: Presentationen sker på svenska, frågor kan även ställas på engelska

Var: Online

Innehåll

I april 2021 presenterade den Europeiska kommissionen ett förslag till gemensamma EU-regler för AI. Utöver att etablera gemensamma regler på området, syftar förslaget till att stärka EU:s konkurrenskraft, samt skydda hälsa, säkerhet och grundläggande rättigheter. Förslaget utgår från ett riskbaserat synsätt, där viss användning av AI föreslås bli förbjuden, medan annan användning föreslås omfattas av restriktioner och krav i form av bland annat tillsyn och registrering hos en myndighet. AI-system som innebär mer begränsade risker föreslås få användas utan restriktioner.

Förslaget till förordning förhandlas för närvarande mellan EU:s medlemsstater och mellan ledamöterna i Europaparlamentet.

Vid seminariet presenterar David Magård, infrastrukturdepartementet, förordningsförslaget och ger en inblick i de pågående förhandlingarna. Efter presentationen följer ett samtal med Stefan Larsson, Jockum Hildén, Johan Axhamn och övriga deltagare.

Relaterat