The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Hajp eller hjälp? Vad kan AI göra för vår hälsa?

Inspelning från Forskningens dag 9 november 2021

Artificiell intelligens har fått en ökande närvaro i våra liv och inte minst inom vården har man uppmärksammat möjligheten att använda AI. Men hur långt har vi kommit i användandet av AI? Och hur säkert är det?

Forskningens dag 2021 kommer lotsa oss mot en bättre förståelse för vad AI kan användas till och vad det kan göra för vår hälsa.

Vetenskapliga arrangörer är Sophia Zackrisson, Sonja Aits och Johan Nilsson. Moderator är Lisa Kirsebom.

Tid & plats

Malmö, 9 november 2021, kl. 17.00 – 20.00.

Lund, 10 november 2021, kl. 14.30 – 18.00. 

Program

Programmet för Forskningens dag 2021 hittar du på www.vetenskaphalsa.se/forskningensdag