The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Nordic AI Popup Live – AI åt skogen

Inspelning från 11 november 2021

Det finns stora förväntningar på den svenska skogen. Den ska binda kol för klimatet, säkra biologisk mångfald, leverera biobränsle och timmer. Skogen ska också ge rekreation, allemansrätt och lönsamhet i svensk ekonomi för säkra pensioner. Här finns både tydliga och diffusa målkonflikter - ekvationer som är svåra att formulera och svåra att lösa. Nordic AI Popup Live – AI åt skogen diskuterar AI-teknologier som siktar på hur vi kan använda drönare och satelliter att följa och styra hur det går för skogen.

När: 11 November kl 16.00-17.30

Plats: Online

Presentatörer och panelister

Arrangemang

Arrangemanget genomfördes i samverkan mellan AI Lund vid Lunds universitet och Skånemotor.