The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

AI i offentlig sektor 2021

Inspelning av AI Lunds bidrag till Internetdagarna 2021

Hur kan AI lösa urbana utmaningar, ge bättre service inom förvaltning och effektivisera offentlig sjukvård? Under tre olika pass blandar vi presentationer, paneler, intervjuer och interaktion med deltagarna i publiken.

Se inspelningar från tre olika teman nedan.

Välkommen till AI Lunds spår om AI i offentlig sektor på Internetdagarna 2021. Med bas i Lunds universitets flervetenskapliga forskning låter vi den offentliga förvaltningens digitalisering möta de teknologier och metoder som samlas inom begreppet artificiell intelligens.

Vi ser att i digitaliseringen av offentlig sektor får nu förstärkning av AI-teknologier. Något som gör frågan mer komplicerad men också ger nya möjligheter till effektivisering och förbättrade kvalitet i både förvaltning och beslutsfattande.

Frågan är fortfarande mycket stor. Därför fokuserar vi dagen på tre områden. Under tre olika pass blandar vi presentationer, paneler, intervjuer och interaktion med deltagarna i publiken.

10.00 Automatiserat beslutsfattande i offentlig sektor

Hur automatiserar vi offentlig service och god förvaltning? Hur säkerställer man en rättssäker och transparent användning av AI i den offentliga förvaltningen?

Talare & gäster

 • Johan Axhamn, universitetslektor vid institutionen för handelsrätt, EHL, Lunds universitet
 • Anna Felländer, grundare av AI Sustainability Center
 • Mats Snäll, chef digital utveckling, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG
 • Kristin Lilieqvist, Strateg och jämställdhetssamordnare, Skatteverket

11:00 AI, medicin och offentlig sjukvård

Vilken potential har AI inom den offentliga sjukvården? Varför är datahanteringen en så stor utmaning och vad gör vi åt det? 

Talare & gäster

 • Markus Lingman, Region Halland
 • Erik Renström, rektor vid Lunds universitet, professor i experimentell endokrinologi
 • Sonja Aits, biträdande universitetslektor, forskare, medicinsk fakultet, Lunds universitet
 • Kristina Lång, docent vid Lunds universitet och överläkare på Unilabs mammografienhet, Skånes universitetssjukhus

13:00 Städer, AI och Data

Hur kan stadens data användas till att lösa urbana utmaningar? Hur gör vi det möjligt för den smarta stadens invånare att kunna vara kloka medborgare?

Talare & gäster

 • Dalia Mukhtar-Landgren, universitetslektor vid statsvetenskaplig institution, Lunds universitet
 • Martin Güll, digitaliseringsdirektör, Helsingborgs stad
 • Kalle Åström, professor i matematik, LTH, Lunds universitet

Moderator: Stefan Larsson, docent, forskare och lektor vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet

I Chatten: Kalle Åström, professor i matematik, LTH, Lunds universitet

 

Organisation och kontakt

 • Stefan Larsson
 • Sonja Aits
 • Kalle Åström
 • Jonas Wisbrant

Promotionfilmen