The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Nordic AI Popup Live – sociala medier och demokrati

Inspelning från 5 april 2022

Ett fritt debattklimat är centralt för en fungerande demokrati. Under de senaste decennierna har först Internet och sedan sociala medier blivit både uppskattade och ifrågasatta instrument för politisk diskussion och debatt. Många kan komma till tals - och om inte nå, så åtminstone bli nådda av hela världen. Baksidor är ett problematiskt diskussionsklimat och AI-drivna filter som är svåra att hantera för både sändare, mottagare, de företag som driver sociala medier - och för demokratin som sådan.

Under Nordic AI Popup Live – sociala medier och demokrati den 4 maj  berättar Lundaforskare att filterbubblor är en myt, att möjligheter till undermedveten (subliminal) påverkan kvarstår, men att mänskliga möten är viktigare än internet om du vill övertyga. Vi får också veta hur det skiljer sig åt mellan olika sociala medier och på olika håll i världen. Facebook är med och berättar hur man vill hantera debatten inför det svenska valet. Vi tittar också på etiska riktlinjer och annan självreglering, liksom hur man skulle kunna, och kanske bör, reglera plattformarnas roll i den politiska debatten?

När: 4 maj kl 16.00-17.30

Plats: Online från denna webbsida

Talat språk: Engelska och svenska

Medverkande 

  • Janne Elvelid, Head of Public Policy at Meta/Facebook Sweden and Finland berättar om Manuell och automatiserad innehållshantering på Facebook.
  • Johan Axhamn, universitetslektor vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. berättar om "AI och demokrati - etik, självreglering och lagstiftning".
  • Michael Bossetta, Biträdande Lektor, Institutionen för Kommunikation och Medier [följ], berättar om "Social Media as Democratic Infrastructures"
  • Anamaria Dutceac Segesten [följ], UniversitetslektorInstitutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet
  • Johan Wester, värd och moderator, Skånemotor

Arrangemanget är en del av Lunds universitets hållbarhetsvecka.

Organisation

Arrangemanget genomförs i samverkan mellan AI Lund och Skånemotor.