Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Lunds universitets remissvar om europeiska regler för AI

Lunds universitet var en av de organisationer som infrastrukturdepartementet bad svara på  en remiss på Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens.

Remissvaret i sammanfattning

Lunds universitet ser positivt på att kommissionen presenterar EU-gemensamma regler om artificiell intelligens (AI). Universitetet kan stödja förslagets övergripande inriktning i fråga om riskbaserad ansats där användning m.m. av AI omfattas av mer regler och föreskrifter i proportion till hur riskfylld användningen är, inklusive att viss användning är helt förbjuden.

Universitetet föreslår att förslagets definition av artificiell intelligens begränsas genom att kompletteras med ett kriterium om ”autonomi”.

Universitetet har därutöver vissa synpunkter på enskilda delar av förslaget.

Läs hela Lunds universitets remissvar på svenska (PDF)

Läs mer på regeringen.se

Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens nås på engelska (PDF)