Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Miljoner till forskning om AI i offentlig förvaltning

Stefan Larsson, docent i teknologi och social förändring vid LTH, har fått 9,7 miljoner kronor för att under en fyraårsperiod undersöka hur offentliga förvaltningar kan införa AI-teknologi och automatiserat beslutsfattande utan att grundläggande rättigheter, god förvaltningssed och tilliten till offentliga institutioner äventyras.

Läs mer på lu.se