Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ny rapport: "Dataekonomier - om plattformar, tredjepartsaktörer och behovet av transparens på digitala marknader"

Docent Stefan Larsson vid Lunds universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt vilken roll individers data, inklusive personuppgifter, spelar på digitala marknader.

Mycket av den digitala datainsamlingen av personers information sker utan att konsumenterna är medvetna om det eller ens har någon praktisk möjlighet att påverka. Hur medvetna är konsumenter egentligen om vilken kommersiell roll den data man lämnar ut spelar?

Läs mer och själva rapporten på konkurrensverket.se