The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Uppkopplat hemma – komfort kan gå före integritet

Robert Willim forskar om uppkopplade hem. Bild.
Robert Willim forskar om uppkopplade hem. Bild: Johan Bävman.

Det uppkopplade hemmet är redan här. Men hur mycket avkall på integriteten är vi beredda att göra för högre komfort? Den och andra frågor ställer sig etnologen Robert Willim i ett nytt forskningsprojekt som rör AI i vår hemmiljö.

– Jag är nyfiken på att förstå den digitala tekniken och hur den gradvis förändrar och präglar vårt vardagsliv, säger Robert Willim, som nu startat det fyraåriga forskningsprojektet ”Uppkopplade hem och avlägsen infrastruktur”.

I vår vardag i hemmet är vi beroende av avancerad teknik med en komplex och nästintill ogripbar bakomliggande infrastruktur som ofta är styrd av företag. Vi kan till exempel be Siri att tända våra lampor när vi kommer inom dörren. Men när vi gör det startar ett helt osynligt maskineri med mängder av interaktioner mellan olika intressenter.

Närmar oss oreflekterat


Teknik som från början varit fascinerande använder vi idag så frekvent att vi närmar oss den helt oreflekterat. Tekniken och infrastrukturen bakom har blivit så tagen för given att den blivit osynlig för oss. Det är först när något händer, som att något ska konfigureras om eller slutar fungera, som den blir synlig för oss igen.

– Då börjar vi tänka ”är det routern som slutat fungera, någon sladd som skadats eller är det avbrott i någon utrustning utanför hemmet?” säger Robert Willim.

Att han har valt att studera den framväxande tekniken i just hemmet beror på att det är där som skärningslinjen mellan avancerad teknik i ett komplext nätverk av företagsintressenter och dess vardagliga användning synliggörs. När vi för in digitala tjänster i hemmet uppstår brännande frågor om integritet och tillit – därför är det en viktig arena att studera, enligt Robert Willim.

– Det är inte alla som känner sig bekväma med kameran som finns på datorn om den till exempel står i sovrummet. Det uppstår en oro som i sig kan bli besvärlig.

Företagen lovar att de inte samlar in eller säljer den information de får om oss när vi använder oss av deras tjänster. Men det finns ändå en osäkerhet – om företagen exempelvis skulle byta ägare kanske sådana garantier kan komma att omförhandlas.

Bekvämlighet, integritet och kontroll


Detta exemplifierar hur avvägningen mellan bekvämlighet, integritet och kontroll i användandet av den nätuppkopplade tekniken ständigt behöver omprövas. Att göra avkall på en viss mängd integritet kan till exempel vara en acceptabel trade-off för högre komfort.

– Tekniken kan också innebära förändrad rollfördelning i hemmet. Skillnader i tekniskt kunnande, ålder och intresse avgör ofta vem som får makten och blir familjens IT-ingenjör

Projektet pågår fram till 2022 och finansieras av Vetenskapsrådet. Det består av flera olika delar: förutom intervjuer och observationer i hemmiljö kommer Robert Willim också att intervjua företrädare för de stora teknikbolagen, bland annat genom besök på plats i Silicon Valley.

– Syftet är att förstå hur de omvälvande tekniska förändringarna i vår tid påverkar människors vardag och sociala relationer. Förhoppningsvis kan det bidra med kunskap som i förlängningen leder till bättre teknik och schyssta affärsmodeller.

Av Gisela Lindberg - publicerad den 11 december 2018.