Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommunalt handlingsutrymme i digitaliserad socialtjänst: Fallet automatiserat beslutsfattande

Inspelningen börjar några minuter in i presentationen.

Titel: Kommunalt handlingsutrymme i digitaliserad socialtjänst: Fallet automatiserat beslutsfattande

Datum och tid: Den 23 maj kl. 14:00-16:00

Talare: Lupita Svensson, Fil. Dr. Lunds Universitet

Plats

St. Algatans hörsal, Stora Algatan 4, Lund

Beskrivning

Vid detta seminarium presenteras resultat från ett forskningsprojekt om hur automatiserat beslutsfattande påverkar kommunala aktörers handlingsutrymme, med avstamp i exemplet socialtjänst och socialt arbete. Projektet har följt ett antal kommuners implementeringsresa under fyra år, samt genomfört nationella inventeringar av hur den kommunala socialtjänsten arbetar med införa automatisering i handläggning och beslutsfattande när det gäller ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd).
 
Fokus ligger på hur socialtjänstens handläggare beskriver att deras handlingsutrymme förändrats i samband med införandet av digital automatisering (RPA) i handläggningsprocessen.
 
Medverkande: Lupita Svensson (Fil. Dr) är forskare i social arbete vid Lunds universitet och har sedan 2015 forskat om socialtjänst och digitalisering i flera forskningsprojekt, ofta i nära  samarbete med fältet. Vid det här seminariet presenteras resultat från forskning bedriven i samarbete med Agneta Ranerup, professor från Göteborgs universitet.

Seminariet arrangeras i samverkan mellan KEFU och AI Lund.