Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

AI för civilingenjörer

Fördjupande AI-kurs för civilingenjörer.

Lunds universitet erbjuder uppdragsutbildningen ‘AI för civilingenjörer’ på avancerad nivå med syfte att ge fördjupande kunskaper för tillämpningar av AI-lösningar. Utbildningen ger en inblick i utvalda delområden inom AI - från problemformulering till dataanalys, förvaltning och underhåll.

Utbildningen erbjuds helt digitalt med en blandning av inspelat material och interaktiva livestreamade diskussioner (alternativt med möjlighet till fysiska träffar). 

Upplägg och innehåll

Uppdragsutbildningen AI för civilingenjörer har utgång- spunkt i sex fördjupande teman runt AI:

  • Tema 1: Maskininlärning, exempel från bilder, språk, robotik, m.m.
  • Tema 2: Faltning, Deep Learning, bildanalys
  • Tema 3: Kunskapsbaserade system
  • Tema 4: Språkteknologi
  • Tema 5: Visualisering/dimensionalitetsreduktion
  • Tema 6: Datorseende

Ansvar för innehållet

Utbildningen hålls av forskare och föreläsare vid Lunds universitet, med spetskunskap inom AI. Ansvarig för utbildningen är Kalle Åström. Kalle är senior forskare och utbildare inom AI och maskininlärning på Lunds Tekniska Högskola LTH.

Kontakt

Om du vill veta mer om AI-relaterade uppdragsutbildningar vid Lunds universitet kan du kontakta Institutionerna vid Lunds universitet och erbjuder det pedagogiska innehållet för eller Lund University Commissioned Education (LUCE).

Telefon: 046-222 0707

Epost: info [at] education [dot] lu [dot] se (body: %0A) (info[at]education[dot]lu[dot]se).