Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om AI Lund

Ett nätverk för att förstå, förklara och förbättra utbildning, forskning och samverkan kring AI – och som bygger på hela universitetets bredd.

Visionen

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) har funnits i läroplanen vid Lunds Universitet sedan 1980-talet. Idag representerar AI Lund ett multidisciplinärt forsknings- och innovationsnätverk, på grund av relevansen för tillämpade versioner av AI och ML i vår vardag, teknologi och plattformar. 

Vidare representerar AI Lund studier om utmaningar och konsekvenser av AI och ML som finns i samhället – så som etiska, kulturella eller juridiska. Utöver att vara ett eget forskningsfält utgör AI och ML en uppsättning metoder med stor potential för innovation och affärsutveckling samt för forskning inom discipliner som medicin, samhällsvetenskap, humaniora med flera. Projekten som har olika akademiska bakgrunder och som delats in i tillämpningar, utveckling och konsekvenser av AI samt kommersiella projekt som utvecklats vid Lunds Universitet kan hittas här. (?)

Nedan kan du hitta den övergripande visionen som främjas inom nätverket. I huvudsak representerar den spektrat av AI-relaterad forskning samt de associerade aktörerna och verksamheterna vid AI Lund. 

AI Lund Nätverket

Nätverket AI Lund består av anställda vid lunds universitet och från den privata och offentliga sektorn. Till:

  • Webbsidan ai.lu.se/sv/ samt den engelska ai.lu.se
  • Modererade maillistor för:
    • Anställda vid Lunds Universitet (600+ prenumeranter)
    • Personer utanför Lunds universitet (1 500+ prenumeranter)
    • Studenter vid Lunds Universitet och andra universitet (200+ prenumeranter)
  • Samordningsgruppen för AI Lund som koordinerar våra verksamheter och evenemang.