Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser på grundnivå

På denna sida hittar du de kurser på grundnivå inom AI som ges vid Lunds universitet.

Mer information om kurserna och om de är öppna för anmälan finns på: Kurser och program | Lunds universitet Anmälan till dessa kurser sker i de allra flesta fallen på Antagning.se

AI i samhället Hösttermin – 15 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Artificiell intelligens (EDAP01) Spring – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Artificiell intelligens: Ett intersektionellt perspektiv (RÄSN12) Hösttermin – hp. Kursbeskrivning (pdf)

Bayesianska metoder (STAE02) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Beskattning i den digitala eran (JUDN23) Hösttermin – 15 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Bioinformatik: Bioinformatik och sekvensanalys (BINP11) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Bioinformatik: Programmering I Python (BINP16) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Biologi: Modellering av biologiska system (BIOS13) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Computational Approaches in the Social Sciences (SIMM71) , – hp. Kursbeskrivning (pdf)
Datorseende (FMAN95) Spring – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext (VFTN75) , – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Digitala Kulturer: Teorier - Introduktion (DIKA11) Spring – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv (INFA40) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Europeisk dataskyddsrätt (HARG25) Hösttermin – 15 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Europeisk patenträtt (JAEN61) Hösttermin – 15 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Finans: Finansiell ekonometri och maskininlärning (NEKN96) , – hp. Kursbeskrivning (pdf)

Informatik: Verksamhet och artificiell intelligens (INFN65) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Immaterialrätt, digitalisering och artificiell intelligens (HARN52) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Intelligent autonomous systems (EDAP20) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning (FYTN14) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Introduktion till maskininlärning, system och reglering (FRTF25) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Juridik och Artificiell Intelligens (AI) (HARA35) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Kognitionsvetenskap: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter (KOGP05) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Kognitionsvetenskap: Teorier och modeller i kognitionsvetenskap (KOGP09) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Language Technology (EDAN20) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Learning-Based Control (FRTN75) , – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Linjär och kombinatorisk optimering (FMAF35) Spring – 6 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Maskininlärning (FMAN45) Spring – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Matematisk statistik: Linjär och logistisk regression (MASM22) Spring – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Matematisk statistik: Monte Carlo-baserade statistiska metoder (MASM11) Spring – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Mathematical Statistics: Nonparametric Inference (MASM27) Spring – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Matematisk statistik: Spatial statistik med bildanalys (MASM25) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Matematisk statistik: Tidsserieanalys (MASM17) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Matematik: Bildanalys (MATC20) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Medicinsk bildanalys (FMAN30) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Medicinsk rätt (JUCN32) Hösttermin – 15 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Minnesteknologi för maskininlärning (EITP25) Spring – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Modellering och inlärning från data (FRTN65) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Neuroteknik (BMEF20) , – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Numerisk analys: Numerisk linjär algebra (NUMB11) Spring – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Optimering för maskininlärning (FRTN50) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Projekt i system, reglering och maskininlärning (FRTN70) , – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Radar och fjärranalys (EITN90) Spring – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Strategisk kommunikation: Public Relations (SKOP21) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Satellitbaserad fjärranalys (NGEN08) Spring – 15 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Servicerobotik (TNSN01) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Statistik: Affärsanalys (STAE03) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Statistik: Avancerad maskininlärning (STAN52) Hösttermin – hp. Kursbeskrivning (pdf)

Statistik: Deep learning och metoder för artificiell intelligens (STAN47) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Statistik: Maskininlärning ur ett regressionsperspektiv (STAN51) Hösttermin – hp. Kursbeskrivning (pdf)

Strategisk kommunikation: Strategisk kommunikation och digitala medier (SKOB31) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Strategisk kommunikation: AI, kognition och kultur (KOMC30) Hösttermin – 15 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Tillämpad maskininlärning (EDAN95) Hösttermin – 7,5 hp. Kursbeskrivning (pdf)

Tillämpad robotteknik (FRTF20) Hösttermin – 7,5 hp.

Om grundkurser

Många av kurserna kräver att man har viss behörighet som att ha gått ett visst gymnasieprogram, läst andra kurser innan eller följer ett visst utbildningsprogram.