Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digit Hub AI vid Lunds universitet

Riktad insats för mindre företag i Skåne och Blekinge genom mognadsanalys, AI-exjobb och kunskapsstöd.

Tre lärosäten och tio organisationer i Skåne och Blekinge har i det EU-finansierade projektet Digit Hub AI gått samman för att hjälpa små och medelstora företag att förbättra sin verksamhet med hjälp av AI. Målet är att nå 1 000 organisationer. Fokus ligger främst på affärsvärde, hållbarhet och jämställdhet.

Lärosätenas roll är främst att skapa möjlighet till examensarbeten och andra utbyten mellan studenter, forskare och företagen. Därför startar under hösten 2022 ett arbete för att öka intresset att bland företag och andra organisationer att erbjuda AI-orienterade uppdrag för examensarbete för studenter på olika utbildningsprogram. 

Rent praktiskt innebär det att vi:

  • Vi sätter upp en digital plattform för att samla in förslag på examensprojekt. Förslagen utvärderas sedan av våra forskare och akademiska handledare som bedömer om de är lagom omfattande och på en bra nivå. Och återkommer med förslag på förbättringar.
  • Den 5 och 6 september 2022 arrangerar vi workshops i Lund respektive Helsingborg för organisationer som vill samverka kring examensarbeten till studenter vid något eller några av våra utbildningsprogram.
  • Sist kommunicerar vi förslagen till de studenter som planerar göra examensarbete våren 2023. Detta sker bland annat vid en särskild exjobbsmässa i skiftet oktober-november som vi hoppas ska locka både studenter, uppdragsgivare och handledare för givande utbyten. [länk]

Länkar till program och anmälan till workshops finns samlade på digithubai.se.

Riktat satsning på SME i Skåne och Blekinge

Inom ramen för EU-finansierade projektet Digit Hub AI har tre lärosäten i regionen tillsammans med tio klusterorganisationer möjlighet att gå in med extra resurser för att bistå små och medelstora* företag (SME) i Skåne och Blekinge som vill utveckla sin förmåga att använda AI i verksamheten och om satsningen har klimat- eller jämställdhetsfokus. 

Bland annat finns möjlighet att ta del av en AI Maturity Assessment, och stöd från lärosäten i att formulera förslag till examensarbeten som kunde vara lämpliga för examensarbeten. 

AI Maturity Assessment kan leda vidare till kostnadsfritt konsultstöd för AI-projekt. Mer information om det och intresseanmälan når du på digithubai.se.

Inom ramen för Digit Hub AI genomförs förutom de workshops som nämns ovan en i Malmö den 7:e september i Samarbete med Malmö Universitet och en i Karlskrona den 8:e september i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola. 

Logo med gestalttext. Digit Hub AI:s projektlogo.

Contact

Jonas Wisbrant
AI Lund Communication
jonas [dot] wisbrant [at] cs [dot] lth [dot] se (jonas[dot]wisbrant[at]cs[dot]lth[dot]se)

Contact

Kalle Åström
AI Lund Coordinator
kalle [at] maths [dot] lth [dot] se

Susanne Norrman

Externa relationer
susanne [dot] norrman [at] er [dot] lu [dot] se (Epost)

Logos. Digit Hub AI projektpartners.