Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

AI-relaterade examensprojekt för organisationer

Föreslå examensprojekt för studenter vid Lunds universitet

AI-relaterade examensprojekt, examensuppsatser eller examensarbeten kan genomföras på nästan alla utbildningsprogram vid Lunds universitet. De akademiska kraven på projekten och sättet att genomföra dem på, skiljer sig åt mellan fakulteter och utbildningsprogram. Gemensamt för de är dock att de dokumenteras i en rapport eller uppsats som utvärderas och betygssätts utifrån sina akademiska kvaliteter.

Det är inte helt enkelt att få tillstånd till bra examensprojekt i samverkan mellan universitetet och andra organisationer. Projektet, eller studien, behöver ha lagom stort omfång för att passa den tid som står till förfogande. Det behöver ske under en viss tidsperiod, ofta på vårterminen. Dessutom behöver uppdragsgivare, studenter och lämpliga akademiska handledare hitta varandra och komma överens om vad, när och hur det ska gå till.

På den här webbplatsen kan organisationer som vill vara värdar för examensprojekt anmäla förslag. De projektförslag som skickas in nu bör ha målsättningen att de ska genomföras under våren 2023.

Länk till formulär för att lämna förslag.

Att tänka på innan du skickar in förslag på examensprojekt

Alla organisationer har alltid möjlighet att förslå examensprojekt och försöka nå studenter med förslag på examensprojekt via karriärportalen MyCareer eller via andra kanaler. Skillnaden är att om man anmäler sitt förslag på examensprojekt här, kommer de utvärderas av forskare och erfarna akademiska handledare av examensarbete som bedömer om projekten har en lagom ambitionsnivå och har en rimlig koppling till AI.

Stöd till små och medelstora företag i Skåne och Blekinge

Utöver ovanstående kan små och medelstora företag i Skåne och Blekinge få extra stöd av AI Lund att utveckla förslagen. I en del fall kan de dessutom bistå med att hitta en lämplig akademisk handledare på universitetet, via det EU-finansierade projektet DigIT Hub AI

Kommuniceras via MyCareer, AI Lund och höstens exjobbsevent

AI-projekt som bedöms rimliga annonseras på Lunds universitets sidor på plattformen MyCareer, antingen på egen hand av organisationen som lämnar förslaget eller av AI Lund. AI Lund kommer också publicera länkar till förslagen på MyCareer. Förslagen kommer även att presenteras för studenter på ett exjobbsevent som planeras till eftermiddagen den 10 November 2022. AI Lund informerar även om förslagen via andra kanaler som når studenter.

Om du redan har en annons för AI-relaterade examensprojekt på MyCareer kan du ange en länk direkt din annons där i formuläret och på så sätt undgå att upprepa information.

Inga garantier

Våra studenter har stor frihet att välja vad deras examensarbete ska handla om. Inom en del utbildningsprogram är utbudet av projektidéer större än efterfrågan från studenter. Det finns alltså inga garantier för att projektförslag blir av.